Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Odszedł Papież Senior Benedykt XVI

Społeczność akademicka naszej Uczelnia z głębokim żalem przyjęła wiadomość o śmieci Papieża Seniora Benedykta XVI wielkiego humanisty i teologa. Dnia 31 grudnia 2022 roku w wieku 95 lat zmarł w klasztorze „Mater ecclesiae” w Watykanie. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat.

Powołana w 2010 roku z woli Ojca św. Benedykta XVI – Fundacja Watykańska Joseph Ratzingera – Benedykt XVI w 2011 roku stała się oficjalnym, naukowym partnerem Uczelni w organizacji  międzynarodowego Kongresu „Jeden świat – wiele kultur”. Wydźwięk tego wydarzenia stał się przyczynkiem do rozszerzenia naszej naukowej współpracy. Decyzją Ojca św. Benedykta XVI na mocy podpisanej 23 kwietnia 2012 roku umowy między Fundacją Watykańską a Uczelnią w siedzibie naszej Alma Mater powołano pierwszy na świecie oddział Fundacji pod nazwą Centrum Studiów Ratzingera. W ubiegłym roku obchodziliśmy 10-lecie współpracy oraz podpisana została umowa na dalszą współpracę. Nauczanie Kardynała Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, ogrom wiedzy jaką przekazał współczesnemu światu, zarówno w licznych publikacjach jak i wystąpieniach, na zawsze pozostanie nieocenionym źródłem nauki, wiary i dialogu.    

Spotkanie JM Rektor Prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej i Prezydenta Romana Czakowskiego - Założycieli Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
oraz Dyrektora Centrum Studiów Ratzingera Ks. Prof. KPSW, dr. hab. Mariusza Kucińskiego z Papieżem Benedyktem XVI,
Watykan 28 marca 2012

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl