Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ich pierwsze projekty

Studenci pedagogiki poznali tajniki tworzenia projektów edukacyjnych. Było to możliwe dzięki warsztatom, które odbywają się na naszej uczelni. Na koniec zajęć, uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie projekty, wśród których wyróżniono dwa najlepsze.

Autorzy pracowali w grupach, a tematyka ich prac odzwierciedlała zainteresowania zawodowe albo indywidualne studentów. Uczestnicy, którym bliska jest ekologia, zaprezentowali projekt pod hasłem „Real bliższy Tobie. Jego autorami są Katarzyna Drążkowska, Lidia Winkler, Norbert Perzak i Piotr Wiewiórka. Założeniem pracy zatytułowanej „Jeszcze nie jest za późno" jest pomoc osobom bezdomnym, a jej autorami są: Natalia Kosińska, Natalia Adamska, Jacek Świt, Agnieszka Kotkiewicz i Andrzej Gajecki. Wyróżnione prace prezentujemy poniżej.

Projekt 1

Projekt 2

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl