Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pielęgniarstwo na KPSW

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy biorąc pod uwagę społeczne i ekonomiczne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską dodała do swojej oferty studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku PIELĘGNIARSTWO.

Proces starzenia się społeczeństwa oraz rosnąca liczba pacjentów potrzebujących wyspecjalizowanej opieki, wpływają na stale rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Program studiów, przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, zapewnia osiągnięcie przez studentów szerokiej i wszechstronnej wiedzy i umiejętności, jak i pełnego przygotowania zawodowego do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa w kraju, jak i zagranicą.
 

15 lipca 2019 Minister Zdrowia po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych udzielił Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy Akredytacji na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo na poziomie pierwszego i drugiego stopnia.

AKCJA REKRUTACJA TRWA!

Zapraszamy do Biura Rekrutacji

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl