Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Pierwszy dzień Kongresu

IX Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 25 października 2018 roku.

25 października 2018 roku w siedzibie  Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zgodnie z wieloletnią tradycją zainaugurowano IX Kongres "Jeden świat - wiele Kultur". Historia Kongresu i konferencji odbywających się w jego ramach sięga 2010 roku, kiedy to zainicjowano cykl corocznych spotkań mających za zadanie ukazać międzynarodowe aspekty oraz możliwości dialogów na przestrzeni interdyscyplinarnej jak i międzynarodowej.

Ta inicjatywa, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez naukowych naszego regionu, to efekt wieloletniej współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu było „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”. Tematyka Kongresu świadomie nawiązywała do obchodzonej w tym roku rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rangę wydarzenia z 1918 roku podkreślono poprzez liczne i  merytoryczne konferencje nawiązujące właśnie do tematyki narodowościowej.

Kongres rozpoczął się występem Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z Miejskiego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy pod przewodnictwem pani Izabeli Grochowskiej, który zaprezentował polskie tańce ludowe. Inauguracji Kongresu dokonała JM Rektor, prof. KPSW, dr Helena Czakowska:  "Kongres JŚWK  jest przestrzenią tworzącą intelektualne tradycje, otwierającą horyzonty myślowe a także kreującą postawy przyszłych pokoleń. Inicjatywa corocznych spotkań naukowych ma na celu tworzenie wspólnych obszarów dialogu. Dialog w dzisiejszej rzeczywistości jest niezbędnym środkiem i podstawą budowania trwałych więzi społecznych. Dialog oparty na prawdzie jest jedyną drogą do współistnienia kultur, społeczeństw a także godnego życia dla każdego człowieka".

Uroczyste otwarcie było doskonałą sposobnością, aby Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył Srebrny Medal za zasługi, przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Kanclerz KPSW pani mgr Justynie Adamczyk. Ponadto podczas Kongresu uroczyście uhonorowano medalem Sapientiae Servientes, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej posła na Sejm VIII kadencji, marszałka seniora Kornela Morawieckiego.

W tej części o przemówienie poproszeni zostali reprezentanci współorganizatorów Kongresu: Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz oraz gość specjalny J. Eksc. ks. bp. Jan Tyrwa, któremu JM Rektor złożyła z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin, życzenia w imieniu całej społeczności KPSW.

Głos zabrał również Jiang Jianjum, Wiceprezydent Uniwersytetu Zhejiang Wanli z Chin. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy nawiązała współpracę z Uniwersytetem w Ningbo. Podpisanie oficjalnej umowy nastąpiło podczas briefingu prasowego w trakcie Kongresu.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Polska w obliczu 100-lecia niepodległości" mieliśmy możliwość wysłuchać wykładu dr. Kornela Morawieckiego „Rola Solidarności Walczącej w procesie odzyskania Niepodległości”, ks. dr Gajera Laszlo z Węgier, dr Anny Lucki, emerytowanego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych we Francji o materiałach w sprawie Polski znajdujących się w Archiwach dyplomatycznych MSZ w Paryżu, prof. UAM Macieja Olczyka, którego wykład obejmował zagadnienia związane z działalnością św. Jana Pawła II jako nauczyciela patriotyzmu oraz prof. KPSW Janusza Kutty na temat "Powrotu Bydgoszczy do Polski Odrodzonej".

Pierwszego dnia w ramach siedmiu paralelnych, tematycznych konferencji krajowych swoje wykłady wygłosili m. in. ks. prof. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zaprezentował wykład na temat "Tożsamość religijna – tożsamość narodowa. Perspektywa współczesnej filozofii dziejów", dr Ewa Szuber-Bednarz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, która wygłosiła referat  zatytułowany "Suwerenność jako fundament państwa", dr Agnieszka Wojcik-Czerniawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która zaprezentowała wystąpienie zatytułowane "Pieniądz wirtualny szansą rozwoju gospodarek rozwijających się i pogrążonych w kryzysie". Henryk Maciejewski Konsul Honorowy Chorwacji wraz z mgr Filipem Maciejewskim zaprezentowali swoje stanowiska podczas dyskusji "Czy istnieje zagrożenie dla niepodległości Rzeczypospolitej?".
Dr Virginia-Anastasia Fourmari i Efstathia Nturova podczas obrad dotyczących Aspektów rozwoju techniki we współczesnym świecie przybliżyły temat "The Industrial Revolution of Data and Social sciences in national university".
 

     
     
     
   
     
     
     
     
     

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl