Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

PKA doceniła Ekonomię na KPSW!

Informujemy, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało pozytywną ocenę kierunkowi „Ekonomia” na I i II stopniu, realizowanym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

To doskonała wiadomość dla wszystkich studentów i kandydatów, która potwierdza kompetencje kierunku i daje gwarancję uzyskania rzetelnej wiedzy i wysokich umiejętności zawodowych.

W wydanej uchwale PKA podkreśla, że na kierunku Ekonomia proces kształcenia realizowany na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w pełni umożliwia studentom osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Jakość prowadzonego kształcenia spełnia przyjęte przez Komisję kryteria oceny programowej w pełni pozwalając na wydania pozytywnej oceny. Warto dodać, że KPSW spełniła wymogi pod względem wszystkich kryteriów. W raporcie szczególnie została podkreślona nowoczesna i przyjazna osobom z niepełnosprawnościami infrastruktura oraz system kształcenia na odległość, w tym własna platforma e-learningowa.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl