Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Podziękowania za konferencję "Wyzwania wokół Integracji Sensorycznej"

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy-Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego wyraża uznanie za jakość i sprawność przeprowadzenia w dniach 03-05.06.2022 r. w Poznaniu, konferencji naukowo-dydaktycznej.

"Wyzwania wokół Integracji Sensorycznej"

Szczególne gratulacje składamy zarządowi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej w Warszawie na czele z Panią Prezes dr Iwoną Palicką. Część zaproszonych wykładowców konferencji to nauczyciele KPSW-CKPiU w Bydgoszczy, terapeuci realizujący swoją misję zawodową
w ramach studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej na terenie kraju (Bydgoszczy i ośrodkach zamiejscowych).

Jako współpartner konferencji, KPSW w Bydgoszczy wyraża satysfakcję że pomysł merytoryczny PTIS w Warszawie dotyczący upowszechniania i wzbogacenia wiedzy i umiejętności zaistaniał powszechnie i będzie stałym elementem rynku edukacyjnego.

Dyrektor z zespołem pracowników
CKPiU-KPSW w Bydgoszczy

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl