Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Pomoc dla studentów

Przypominamy, że studenci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu pandemii COVID-19 mogą ubiegać się o wsparcie ze strony Uczelni.

Studenci, którzy znaleźli się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej mogą składać wnioski o przyznanie zapomogi. Składający wnioski o zapomogę mogą uzasadnić ją nadzwyczajnymi okolicznościami, które wynikają z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, w szczególności: utratę źródła dochodu przez studenta lub członka jego rodziny, zmniejszenie części wymiaru etatu przez studenta lub członka jego rodziny, który to fakt należałoby udokumentować.

Prosimy o kontakt bezpośredni z Kwesturą. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Stypendia”.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl