Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Porozumienie Akademii Kujawsko-Pomorskiej z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Bydgoszczy

Dnia 12 kwietnia 2023 r. w Akademii Kujawsko-Pomorskiej podpisano porozumienie o współpracy z Okręgową Izą Radców Prawnych w Bydgoszczy. Akademię Kujawsko-Pomorską reprezentowała prof. AKP, dr Helena Czakowska, a reprezentantem Okręgowej Izby Radców Prawnych był Dziekan r.pr. Michał Rościszewski.

Porozumienie zacieśnienia współpracę obu instytucji w zakresie wzajemnego wspierania w zakresie kompetencji obu środowisk oraz przyszłościowego podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych w formach konferencji, sesji naukowych, seminariów naukowych oraz sesji rocznicowych. Porozumienie umożliwiając korzystanie z jego zapisów kadrom obu podmiotów stanowi działanie na rzecz ustawicznego kształcenia, poprzez podniesienie atrakcyjności studiów oferowanych przez Akademię Kujawsko-Pomorską. Ponadto porozumienie pozwala na utworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnej działalności zarówno w zakresie edukacji jak i doradztwa.

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl