Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Porozumienie Akademii Kujawsko-Pomorskiej z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy

Dnia 25 stycznia 2023 r. w Akademii Kujawsko-Pomorskiej podpisano porozumienie o współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy.

Akademię Kujawsko-Pomorską reprezentowała prof. AKP, dr Helena Czakowska, a reprezentantem Okręgowej Rady Adwokackiej był Dziekana adw. Michał Bukowiński.
Porozumienie zacieśnienia współpracę obu instytucji w zakresie wzajemnego wspierania w zakresie kompetencji obu środowisk oraz przyszłościowego podejmowania wspólnych przedsięwzięć naukowych w formach konferencji, sesji naukowych, seminariów naukowych oraz sesji rocznicowych. Porozumienie umożliwiając korzystanie z jego zapisów kadrom obu podmiotów stanowi działanie na rzecz ustawicznego kształcenia, poprzez podniesienie atrakcyjności studiów oferowanych przez Akademię Kujawsko-Pomorską. Ponadto porozumienie pozwala na utworzenie platformy wymiany doświadczeń oraz podejmowania wspólnej działalności zarówno w zakresie edukacji jak i doradztwa.

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl