Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej

18 listopada 2021 roku odbyło się drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną, w czasie którego w gronie nielicznych ekspertów prawa wyborczego zasiadali oraz zabrali głos w burzliwej dyskusji przedstawiciele KPSW: dr Marta Czakowska, dr Michał Czakowski i dr Tomasz Kowalczyk.

Przedstawiciele KPSW postanowili przygotować na kolejne spotkanie Zespołu wspólną prezentację poświęconą analizie wybranego systemu wyborczego. Więcej informacji na stronach sejmu:

https://videoparlament.pl/na-zywo/7/F3D90A96FC665657C125877D00542BA6 

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=ZESPOL&Zesp=821

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl