Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył prof. Czesława Kłaka

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart 7 października 2020r. wręczyła prof. KPSW dr. hab. Czesławowi Kłakowi – w imieniu Prezydenta RP – Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany za szczególne zasługi na rzecz Niepodległej.

Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, pochodzący z Podkarpacia, jest kierownikiem Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, a także sędzią Trybunału Stanu i członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Wykłada także w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, zespołów i komitetów eksperckich, a także Przewodniczącym Rady Naukowej Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Rzeszowie. W 2019 r. został Osobowością Roku Kujaw i Pomorza w kategorii Nauka w plebiscycie zorganizowanym przez  Express Bydgoski, Gazetę Pomorską oraz Nowości: Dziennik Toruński.

Od 2019 r. prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak związany jest z Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, m.in. prowadzi wykłady na kierunku prawo, administracja i pedagogika z prawa karnego, prawnych podstaw resocjalizacji oraz kryminologii oraz badania naukowe o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczące m.in. odpowiedzialności karnej, postępowania karnego, funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i systemów penitencjarnych.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznawany jest przez Prezydenta RP za aktywną działalność zawodową i społeczną oraz twórczość naukową, które przyczyniły się do umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozwoju nauki oraz rozsławiania dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej.

Prof. Czesław Kłak od 2017 r. – w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – był pomysłodawcą, inicjatorem i merytorycznym organizatorem (w tym przewodniczącym komitetu naukowego) licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, poświęconych prawnym aspektom związanym z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i ewolucji polskiego systemu prawnego od 1918 r., m.in. Międzynarodowego Kongresu Naukowego Państwo, prawo, bezpieczeństwo a jednostka (2019 r.) oraz ogólnopolskiej konferencji naukowej 100-lecie kurateli sądowej w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (2019 r.), które zostały zorganizowane przez Wojewodę Podkarpackiego. Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak wsparł merytorycznie działalność utworzonej przez Wojewodę Podkarpackiego Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji, która od 2018 r. zrzesza uczniów podkarpackich szkół średnich, w ramach której odbywają się konferencje, seminaria i debaty budujące świadomość społeczną i prawną młodych ludzi, kształtujące ich postawy i osobowość, a także pokazujące rolę państwa i prawa w społeczeństwie, w ramach której prowadził zajęcia z młodzieżą, m.in. poświęcone ochronie praw człowieka, granicom wolności, przestępstwom popełnianym z nienawiści. Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak brał udział w latach 2028 – 2019 w  licznych międzynarodowych wydarzeniach, podczas których prezentował wyniki swoich badań naukowych, dotyczących problematyki o znaczeniu paneuropejskim, m.in. na  zaproszenie Prezydenta Litwy i Prezesa Sądu Konstytucyjnego Litwy wziął udział w konferencji nt. Konstytucja 3 Maja – znaczenie i lekcje dla Europy, będąc jedynym przedstawicielem polskiego środowiska naukowego, zaproszonym do czynnego udziału w tym wydarzeniu oraz na zaproszenie landu Nadrenia – Północna Westfalia wziął udział w charakterze panelisty w debacie nt. praworządności w Unii Europejskiej.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl