Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konferencja naukowa „Aktualne problemy cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości”

16 lipca 2021 w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Aktualne problemy cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości”.

Organizatorem konferencji był Wojewoda Podkarpacki, a partnerem merytorycznym Katedra Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierowana przez pochodzącego z Podkarpacia prof. KPSW dra hab. Czesława Kłaka, prorektora ds. rozwoju i współpracy instytucjonalnej naszej Uczelni.
W konferencji – zorganizowanej hybrydowo – wzięli udział liczni przedstawiciele środowiska naukowego, dyrektorzy szkół i nauczyciele, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi oraz służby mundurowe. W jej ramach wygłoszono referaty dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa z perspektywy zadań wojewody (dr Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki), cyberbezpieczeństwa z perspektywy prawa konstytucyjnego (dr Marcin Olszówka, Rządowe Centrum Legislacji), konstytucyjnych aspektów ochrony prywatności w cyberprzestrzeni (SSA prof. KPSW dr hab. Katarzyna – Kaczmarczyk – Kłak, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), nowoczesnych technologii z perspektywy przebiegu postępowania karnego (SSN prof. KPSW dr hab. Igor Zgoliński, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), kryminologicznych aspektów tzw. „mowy nienawiści” (dr Arkadiusz Szajna, Wyższa Szkoła Zarządza Ochroną Pracy w Katowicach), skryptów podmieniających numer konta w trakcie transakcji przelewu (dr hab. Aneta Łyżwa i prokurator dr Rafał Łyżwa, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie), ochrony dóbr osobistych w sieci (SSR dr Marcin Dudzik, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) oraz cyberprzestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego (sędzia TS prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).
Konferencja to kolejne przedsięwzięcie naukowe, w której zaangażowana jest Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. W ramach współpracy z Wojewodą Podkarpackim prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak prowadzi badania dotyczące przestępczości w województwie podkarpackim oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W tym zakresie Profesor współpracuje także ze służbami mundurowymi. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i odpowiedzialności karnej.
W konferencji wzięli udział wykładowcy Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – prof. KPSW dr hab. Igor Zgoliński, kierownik Katedry Prawa Karnego oraz prof. KPSW dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk – Kłak, kierownik Katedry Prawa Porównawczego i Prawa Pracy. W obradach uczestniczył także doktorant prof. KPSW dra hab. Czesława Kłaka mgr Mariusz Piekło, który przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa karnego i jest sekretarzem Zespołu badawczego zajmującego się problematyką bezpieczeństwa w województwie podkarpackim na tle ogólnopolskim.
Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy prowadzi badania naukowe o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa, m.in. dotyczące odpowiedzialności karnej, przestępczości, zagrożeń dla bezpieczeństwa, współpracując z organami administracji rządowej i samorządowej, jak również ze służbami mundurowymi. Powstałe w ich efekcie publikacje naukowe, opinie, komentarze, studia przypadku prezentowane są podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, jak również w mediach.

 

Link do wydarzenia -> https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/naukowa-debata-o-cyberbezpieczenstwie/

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl