Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prof. Czesław Kłak odznaczony za zasługi dla Inspekcji Sanitarnej

Z okazji 100 – lecia istnienia służb sanitarnych w Polsce oraz 65 – lecia powstania Państwowej Inspekcji Sanitarnej prof. Czesław Kłak, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych KSPW, otrzymał Medal 100 lat Służb Sanitarnych w Polsce, a także podziękowania od Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie za współpracę z Inspekcją.


Prof. Czesław Kłak od wielu lat współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, m.in. w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu nowych substancji psychoaktywnych. Prof. Czesław Kłak był pomysłodawcą i organizatorem seminariów i konferencji poświęconych problematyce tzw. dopalaczy, a także inicjatorem podjęcia prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, opracowując autorską koncepcję definicji środka zastępczego oraz odpowiedzialności za posiadanie i udzielanie tzw. dopalaczy. Prof. Czesław Kłak był ekspertem w Panelu Ekspertów Najwyższej Izby Kontroli nt. walki z rynkiem dopalaczy w Polsce (2016 r.) oraz ekspertem w Panelu Ekspertów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat poprawy skuteczności w zakresie ograniczenia podaży środków zastępczych (2016 r.). W ramach prac Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów, dokonał oceny regulacji prawnych w obszarze przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu tzw. dopalaczy.
Prof. Czesław Kłak zajmuje się również problematyką prawną i sanitarną ekshumacji oraz problematyką prawną szczepień ochronnych. W styczniu 2019 r. podczas ogólnopolskiej konferencji nt. szczepień ochronnych wygłosił referat dotyczący prawnych aspektów przeciwdziałania chorobom zakaźnym – dawniej i współcześnie, w tym odpowiedzialności karnej za narażenie dziecka na kontakt z chorobą zakaźną. W konferencji wzięli udział zarówno przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej, jak również lekarze, sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Policji i innych służb odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl