Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prof. Czesław Kłak przewodniczącym Podkarpackiej Rady Bezpieczeństwa

11 października 2021 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart, Podkarpacki Kurator Oświaty i szefowie podkarpackich służb mundurowych podpisali porozumienie powołujące Podkarpacką Unię Bezpieczeństwa i Podkarpacką Radę Bezpieczeństwa przy Wojewodzie Podkarpackim.

Celem porozumienia tworzącego Podkarpacką Unię Bezpieczeństwa jest: realizowanie, inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w województwie podkarpackim; inicjowanie prowadzenia badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa, mających znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa w województwie podkarpackim i realizowania ustawowych zadań przez strony porozumienia; realizowanie zajęć dla uczniów szkół z obszaru województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiej Szkoły Wolności i Tolerancji z zakresu: identyfikowania i przeciwdziałania zagrożeniom, cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości, odpowiedzialności karnej, kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, patologii społecznych oraz roli i zadań organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; organizowanie innych wydarzeń edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, zwiększających ich świadomość społeczną i prawną; organizowanie Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Państwie, Prawie i Bezpieczeństwie – przeznaczonego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, sprawdzającego wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie, prawa i bezpieczeństwa; organizowanie Podkarpackiego Dnia Służb Mundurowych – cyklicznego wydarzenia dla mieszkańców województwa podkarpackiego, w tym dzieci i młodzieży, prezentującego poszczególne służby mundurowe, ich zadania, kompetencje i posiadane wyposażenie; organizowanie kongresów, konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych problematyce bezpieczeństwa oraz koordynacja współpracy z innymi podmiotami w obszarze bezpieczeństwa. Cele porozumienia realizować będzie Podkarpacka Rada Bezpieczeństwa.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Podkarpackiej Rady Bezpieczeństwa Wojewoda Podkarpacki powołała prof. KPSW dra hab. Czesława Kłaka na jej przewodniczącego. Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak od wielu lat aktywnie wspiera administrację rządową i Wojewodę Podkarpackiego w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, jest inicjatorem kongresów, konferencji i seminariów, realizuje badania naukowe dotyczące przestępczości i patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki województwa podkarpackiego, prowadzi szkolenia dla służb mundurowych i nauczycieli, a także spotyka się z młodzieżą, przybliżając jej szeroko rozumianą problematykę z zakresu bezpieczeństwa
Strony porozumienia zdecydowały również, że Katedra Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierowana przez prof. KPSW dra hab. Czesława Kłaka, będzie podmiotem merytorycznie wspierającym realizację ceków porozumienia, w szczególności będzie przygotowywać i prezentować studia, analizy oraz inne opracowania naukowe dotyczące bezpieczeństwa i przestępczości w województwie podkarpackim. Strony porozumienia powierzyły również Katedrze realizację merytoryczną projektu naukowo-badawczego „Bezpieczeństwo w województwie podkarpackim” oraz realizację merytoryczną projektu edukacyjnego „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim – zagrożenia i przeciwdziałanie”.

Zdjęcia dostępne są TUTAJ.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl