Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prof. Czesław Kłak z WPAiE członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów powołał z dniem 10 lipca 2019 r. w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów prof. Czesława Kłaka, kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych KPSW.

Prof. Czesław Kłak jest sędzią Trybunału Stanu, a także m.in. członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Specjalizuje się w prawie karnym, postępowaniu karnym, kryminalistyce, kryminologii oraz naukach penitencjarnych, a także w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, brał udział w charakterze referenta w licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jest autorem licznych opinii prawnych sporządzonych na zlecenie instytucji państwowych i podmiotów prawa prywatnego. Od 1 marca 2019 r. jest związany z Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl