Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prof. KPSW Czesław Kłak złożył ślubowanie sędziowskie jako sędzia Trybunału Stanu

20 grudnia 2019 r. prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych KPSW odebrał z rąk Marszałka Sejmu Elżbiety Witek akt wyboru w skład Trybunału Stanu i złożył ślubowanie sędziowskie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu osoby wybrane w skład Trybunału Stanu składają przed Marszałkiem Sejmu przyrzeczenie sędziowskie.

Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka i prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz glos do orzeczeń sądowych. Prowadzi m.in. badania naukowe dotyczące odpowiedzialności karnej, współczesnej struktury przestępczości, przewlekłości postępowania, ochrony praw człowieka w procesie karnym oraz dotyczące funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce na tle porównawczym. Z dniem 10 lipca 2019 r. prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak został powołany   w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest także członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2015 r.), a także licznych innych zespołów eksperckich i komitetów naukowych.
Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak brał udział w pracach nad reformą systemu penitencjarnego w Polsce, będąc wiceprzewodniczącym Zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych, Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).
Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak jest Przewodniczącym Rady Naukowej Kancelarii AXELO Ostrowski Domagalski i Wspólnicy sp.k. w Rzeszowie oraz autorem opinii prawnych, w tym sporządzonych na zlecenie podmiotów prywatnych, kancelarii adwokackich i radowskich oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Analiz Sejmowych. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w której prowadzi zajęcia na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. W ramach działalności szkoleniowej prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak prowadzi również wykłady dla sędziów, korporacji prawniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych.

      

fot. www.sejm.gov.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl