Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych

Prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW, został powołany 15 kwietnia 2021 r. w skład Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie na czteroletnią kadencję.

Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla dorobku naukowego Profesora, jest aktywności zawodowej w obszarze nauk sądowych, w tym także jest docenieniem jego działalności eksperckiej, w ramach której prowadzi m.in. szkolenia dla sędziów, prokuratorów, aplikantów aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, korporacji prawniczych (adwokaci, radcowie prawni, notariusze), komorników, aplikantów aplikacji legislacyjnej oraz służb mundurowych.
Prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak zajmuje się m.in. problematyką prawa dowodowego i kryminalistyki (w szczególności: czynności dowodowe, dowód z opinii biegłego, konfrontacja, tajemnica w procesie karnym, zabezpieczanie śladów kryminalistycznych). Jest również Autorem publikacji i opinii prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii, w tym autorskiej koncepcji definiowania pojęcia „środka zastępczego”.
Instytut Ekspertyz Sądowych jest wiodącą instytucją badawczą, której przedmiotem jest działalność na potrzeby wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w dziedzinie nauk sądowych, realizowana poprzez prowadzenie badań naukowych oraz opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii na zlecenie sądów, prokuratur oraz innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia na podstawie ustaw postępowań, w toku których dopuszczany jest dowód z opinii biegłego. Instytut Ekspertyz Sądowych został utworzony w 1929 roku.
Rada Naukowa Instytutu Ekspertyz Sądowych jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl