Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy Instytucjonalnej

Z dniem 1 maja 2021 r. prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych, powołany został na stanowisko Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy Instytucjonalnej.

Prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak związany jest z KPSW od marca 2020 r. Prowadzi zajęcia na kierunku prawo, administracja oraz pedagogika, m.in. z zakresu prawa karnego, kryminologii, wiktymologii, prawnych podstaw resocjalizacji, prawa służb mundurowych oraz pedagogiki penitencjarnej. Jest Redaktorem Naczelnym Rocznika KPSW „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea”, członkiem Rady Programowej kierunku „Administracja” na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW oraz przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej KPSW do spraw studentów. Aktywnie współpracuje ze szkołami w województwie kujawsko-pomorskim, w tym w ramach kierowanej przez Pana Profesora Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych realizowane są projekty i zajęcia dla młodzieży (uczniów szkół średnich), m.in. z zakresu prawa policyjnego, kryminologii, profilowania sprawców przestępstw, wykrywania przestępstw, śladów kryminalistycznych.
Prof. KPSW dr hab. Czesław P. Kłak jest autorem licznych publikacji naukowych, obejmujących monografie autorskie, rozdziały w monografiach zbiorowych, artykuły w prestiżowych periodykach naukowych oraz glosy do orzeczeń sądowych. Jest także autorem licznych opinii prawnych, m.in. sporządzonych na zlecenie instytucji państwowych, kancelarii adwokackich oraz przedsiębiorców. Jest sędzią Trybunału Stanu (od 2018 r.), członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (od 2019 r.), członkiem licznych rad naukowych, komitetów i zespołów eksperckich, m.in. Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej, a także prowadzi szkolenia dla sędziów i prokuratorów. Prowadzi również zajęcia na aplikacji komorniczej, na aplikacji legislacyjnej, a także szkolenia dla korporacji prawniczych i służb mundurowych. Bierze aktywny udział w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, m.in. biorąc udział w konferencjach, seminariach i debatach (m.in. Japonia, Niemcy, Litwa, Węgry, Słowenia).
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl