Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prof. Kutta odsłonił swój autograf na ul. Długiej

Prof. KPSW dr hab. Janusz Kutta w 675 rocznicę nadania praw miejskich Bydgoszczy odsłonił swój autograf na ul. Długiej. Profesor został wyróżniony przez Kapitułę za wkład w badania naukowe i historyczne z naszym miastem, w tym m.in. za opracowanie 7 tomów Bydgoskiego Słownika Biograficznego, zawierającego ponad 600 biogramów bydgoszczan.

Prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta był długoletnim dyrektorem Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. Jest autorem publikacji z historii nowożytnej i najnowszej oraz historii administracji Pomorza i Wielkopolski. Członek Towarzystwa Naukowego Toruńskiego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. W 2019 roku przyznany mu został tytuł Bydgoszczanina Roku.

Z naszą Uczelnią związany jest od 2011 roku, kiedy to objął stanowisko profesora nadzwyczajnego KPSW oraz  kierownictwo Zakładu Nauk Prawnoustrojowych i Historycznoprawnych Wydziału Prawa i Administracji (ówczesna nazwa Wydziału). W okresie od 1 grudnia 2011 do 9 stycznia 2012 roku piastował funkcję p.o. Prodziekana Wydziału Pedagogicznego (ówczesna nazwa Wydziału). W czasie od 9 stycznia 2012 roku do września tegoż roku powołany został na Prodziekana Wydziału Pedagogicznego. Od 1 maja 2013 roku do 30 września 2013 roku pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. Nauki i Rozwoju. W latach 2013 - 2019 piastował stanowisko Prorektora Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Obecnie jest Doradcą ds. Etyki oraz kierownikiem Katedry Nauk Prawnoustrojowych.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl