Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Przedstawiciele KPSW z wizytą na Litwie

W dniach 22-26.08.2022 odbyła się mobilność w ramach programu Erasmus+.

Wykładowcy oraz pracownicy administracyjni odwiedzili wieloletniego partnera KPSW w Wilnie. Wśród uczestników znaleźli się Kanclerz KPSW, wykładowcy Filologii Angielskiej i Pedagogiki a także pracownicy Kwestury, Działu Kadr, Biblioteki i Wydawnictwa, Administracji oraz Centrum Współpracy z Zagranicą. Kazimiero Simonaviciaus University jest jednym z najważniejszych partnerów KPSW ze względu na podobieństwa łączące obie Uczelnie oraz wspólne cele, a także wiele lat owocnej kooperacji. 

Podczas tygodniowej mobilności, między wieloma aktywnościami, zostały ustalone plany na dalszą współpracę między obiema placówkami, tak aby podnieść poziom umiędzynarodowienia i wspólnie zapewnić studentom jeszcze lepszy dostęp do międzynarodowych treści w programach nauczania.