Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Przeprowadzanie egzaminów

Komunikat Prorektora ds. Kształcenia i Studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy w sprawie przeprowadzania egzaminów kończących zajęcia, egzaminów poprawkowych oraz egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021.

 Treść Komunikatu nr 10/2021

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl