Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Rekrutacja na wyjazdy dla studentów w ramach Programu Erasmus!

Oferujemy możliwość wyjazdu na studia (od 3 do 12 miesięcy) oraz praktyki (od 2 do 12 miesięcy) z dofinansowaniem nawet do 600 euro. KPSW współpracuje z wieloma uczelniami w całej Europie (i nie tylko!), w krajach takich jak Hiszpania, Włochy, Grecja, Turcja, Portugalia, Bułgaria, Litwa czy Czechy.

Możliwość realizacji części studiów zagranicą, to nie tylko okazja do studiowania w najlepszych Uczelniach Europejskich ale także szansa na poznanie języka obcego, kultury oraz nawiązania przyjaźni na całe życie!

Chętnych zapraszamy do Kontaktu z Centrum Współpracy z Zagranicą - internationaloffice@kpsw.edu.pl
Udzielamy pomocy na każdym etapie mobilności oraz wpieramy w dopełnieniu wszelkich formalności.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl