Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Spotkanie poświęcone Programowi Mentoringowemu

W dniu 25 stycznia 2023 roku odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy pierwsze spotkanie poświęcone Programowi Mentoringowemu, który jest skierowany do Studentów Prawa.

W obecnej edycji programu najwięcej zgłoszeń, bo aż 15 osób przyjętych do programu jest z Akademii Kujawsko Pomorskiej. Świadczy to o wysokiej pozycji Uczelni oraz kierunku prawo w Akademii Kujawsko - Pomorskiej. Poza licznym udziałem Studentów i Absolwentów Akademii Kujawsko - Pomorskiej uczestniczyli w spotkaniu również: 

Adwokat Karolina Wilamowska - Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej i Szkolenia Zawodowego Adwokatów, Koordynatorka Programu Mentoringowego  Adwokat Michał Bukowiński - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy  Adwokat Paweł Szatkowski - Wice Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy  dr Tomasz Kowalczyk - Dziekan Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych, Akademii Kujawsko - Pomorskiej  Spotkanie było jednym z przykładów wzajemnej współpracy Akademii Kujawsko - Pomorskiej z Okręgową Radą Adwokacką w Bydgoszczy

 

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl