Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

2 października 2021 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 55-57 w Auditorium Maximum (aula 301A, III piętro, budynek A) odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022.

Czytaj więcej...

XXXVII Konferencja Toksykologów Sądowych z udziałem profesorów KPSW

28 – 29 września 2021 r. w Zakopanem odbyła się XXXVII Konferencja Toksykologów Sądowych. Tematem przewodnim konferencji jest „Toksykologia sądowa w czasach pandemii”, a jej organizatorem Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. W konferencji wziął udział prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Instytucjonalnej oraz Kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, który wygłosił referat nt. Pojęcie „szkodliwej dla zdrowia substancji” w rozumieniu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. z perspektywy definicji „nowej substancji psychoaktywnej” i „środka zastępczego” w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj więcej...

Trwa 6. edycja QSNA

Szanowni Państwo,

z wielką radością zawiadamiamy, że niedawno odbyła się Uroczysta Ceremonia Wręczenia Nagród w konkursie Queen Silvia Nursing Award, podczas której Królowa Szwecji Sylwia wręczyła nagrody laureatom z 2019 i 2020 roku: Agnieszce Napieralskiej oraz Radosławowi Romankowi.

Czytaj więcej...

Spotkanie Samorządu Studenckiego KPSW ze starostami

27 września 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie online Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ze starostami poszczególnych kierunków. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2020/2021 oraz plany URSS na rok 2021/2022.

Czytaj więcej...

XI Zjazd Katedr Prawa Karnego z udziałem prof. Czesława Kłaka

23 – 24 września 2021 r. odbył się w formie online XI Zjazd Katedr Prawa Karnego. Jego organizatorem była Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od lat Zjazdy Katedr (i Zakładów) Prawa Karnego obejmują zarówno problematykę prawa karnego materialnego, jak i kryminologiczną.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl