Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nagrody i stypendia naukowe Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta w dwóch kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne i sztuki oraz nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu, Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Czytaj więcej...

Klub i Przedszkole Bursztynek REKRUTACJA

 PLACÓWKI pod patronatem KPSW 

UWAGA ! UWAGA !

REKRUTACJA ZAPRASZAMY

Szanowni Rodzice

Informujemy, że Przedszkole i Klub Dziecięcy „Bursztynek” mieszczący się przy ul. Bełzy 2 w Bydgoszczy (obok Ronda Toruńskiego) prowadzi rekrutację dzieci w wieku od 12 miesiący.

+48 510 993 092, bursztynek@kpck.edu.pl

 

Czytaj więcej...

Medal dla prof. Czesława Kłaka

26 listopada 2021 r. w Rzeszowie w dzień urodzin płka Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług”, patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie odbyło się odsłonięcie pomnika poświęconego jego pamięci. W uroczystości wziął udział prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Konferencja nt. praktycznych aspektów pracy wykładowcy na aplikacji sędziowskiej z udziałem prof. Czesława Kłaka

24 – 26 listopada 2021 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zorganizowała w Ośrodku Szkoleniowym w Dębe ogólnopolską konferencję nt. Praktyczne aspekty pracy wykładowcy na aplikacji sędziowskiej. W jej trakcie referat wygłosił prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, a jednocześnie wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, nt. Metodyka doboru i analizy orzecznictwa (na zajęcia typu A) oraz przygotowania kazusów (na zajęcia typu G).

Czytaj więcej...

Konferencja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy zadań szkoły z udziałem prof. Czesława Kłaka

26 listopada 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja szkoleniowa nt. „Identyfikowanie przemocy w rodzinie i środki przeciwdziałania. Obowiązki dyrektora szkoły i nauczyciela”. Organizatorem wydarzenia był Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas konferencji wykład wygłosił prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Wizyta w Mariampolu

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni KPSW mieli możliwość wziąć udział w mobilności i wymianie doświadczeń z litewskimi partnerami z Marijampole University of Applied Sciences.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej

18 listopada 2021 roku odbyło się drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną, w czasie którego w gronie nielicznych ekspertów prawa wyborczego zasiadali oraz zabrali głos w burzliwej dyskusji przedstawiciele KPSW: dr Marta Czakowska, dr Michał Czakowski i dr Tomasz Kowalczyk.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne pt. Akcje centralne programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza na spotkanie informacyjne, pt. Akcje centralne programu Erasmus+, w szczególności wspierające współpracę międzynarodową szkół wyższych z krajami partnerskimi (krajami trzecimi nie stowarzyszonymi z UE) – założenia konkursów wniosków 2022. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia br. w formule on-line, w godzinach 10.00-15:00, na platformie ClickMeeting.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl