Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konferencja nt. kurateli sądowej i resocjalizacji w czasie epidemii z udziałem prof. Czesława Kłaka

9 listopada 2021 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Kuratela sądowa i resocjalizacja w czasie epidemii”. Jej organizatorem była Rada Terenowa ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru województwa podkarpackiego. Konferencja połączona była z posiedzeniem Rady, podsumowującym jej działalność w 2021 r. Wzięli w niej udział przedstawiciele Służby Więziennej, funkcjonariusze Policji, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się pomocom skazanym i ofiarom przestępstw.

Czytaj więcej...

Związki Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. – konferencja z udziałem profesorów KPSW

8 listopada 2021 r. odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim ogólnopolska konferencja nt. „Związki Konstytucji marcowej z 1921 r. i Konstytucji RP z 1997 r. (w 100-lecie uchwalenia Konstytucji marcowej”. Organizatorem wydarzenia był Instytut de Republica i Wojewoda Podkarpacki. Przewodniczącym Rady Naukowej konferencji oraz jej pomysłodawcą był prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

V Warmińska Konferencja Nauk Penalnych z udziałem prof. Czesława Kłaka

28 października 2021 r. prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, wziął udział w V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych na temat „In dubio pro humanitate”. Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj więcej...

Konferencja Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

30 listopada br. Polska Agencja Nadzoru Audytowego przygotowuje konferencję online dla studentów wiodących polskich wyższych uczelni z kierunkiem Finanse i Rachunkowość, w tym dla studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

Webinarium "LECZENIE PRZECIWNOWOTWOROWE"

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej - organizator Programu Edukacji Onkologicznej, w ramach którego działa Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego - zaprasza do bezpłatnego udziału w webinarium "LECZENIE PRZECIWNOWOTWOROWE".

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl