Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dyplomatorium - Zaproszenie na Święto Uczelni

Serdecznie zapraszamy całą Społeczność Akademicką, wykładowców, absolwentów, studentów, pracowników, byłych wykładowców oraz pracowników, sympatyków a także przedstawicieli środowisk współpracujących na Święto Uczelni, w ramach którego odbędzie się Dyplomatorium Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 dnia 27 stycznia 2024 roku w Auditorium Maximum (Budynek A, ul. Toruńska 55 w Bydgoszczy).

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Święto Uczelni – Dyplomatorium

Serdecznie zapraszamy całą Społeczność Akademicką, wykładowców, absolwentów, studentów, pracowników, byłych wykładowców oraz pracowników, sympatyków a także przedstawicieli środowisk współpracujących na Święto Uczelni, w ramach którego odbędzie się Dyplomatorium Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 dnia 27 stycznia 2024 roku w Auditorium Maximum (Budynek A, ul. Toruńska 55 w Bydgoszczy).

Czytaj więcej...

79. rocznica wyzwolenia Bydgoszczy

 Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zaprasza na uroczystość związaną z 79. rocznicą wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej. Uroczystość odbędzie się 24 stycznia 2024 roku o godz. 11.00 na cmentarzu parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika przy ul. Toruńskiej.

104. rocznica powrotu Bydgoszczy do Polski

 Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski serdecznie zaprasza na obchody 104. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Polski w piątek 20 stycznia 2024 roku. Uroczystości na Starym Rynku z zachowaniem ceremoniału wojskowego rozpoczną się o godz. 13.00. O godz. 12.00 w bydgoskiej Katedrze odprawiona zostanie Msza św. w intencji Ojczyzyny.   

Wystartowała kolejna tura programu Absolwent - nastawiONy na pracę!

To program prozatrudnieniowy skierowany do osób z niepełnosprawnościami i w tej turze programu stawia się na szkolenia - indywidualne, spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i pośrednikiem, a także warsztaty z autoprezentacji oraz darmowe warsztaty wyjazdowe (również zwrot kosztów dojazdu).
 
 

Czytaj więcej...

Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta w dwóch kategoriach:
- nauki humanistyczne, społeczne i sztuki;
- nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu.
Wnioski o przyznanie stypendiów wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych, można składać do Działu Nauki (Biblioteka poziom -1 Budynek B) do dnia 8 lutego 2024 roku.

 

Czytaj więcej...

Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do: Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców, (za „młodego naukowca” uważa się osobę spełniającą warunki określone w art. 360 ust. 2 i 3 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. (Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.
Wnioski o przyznanie stypendiów wraz ze zgodą kandydata na przetwarzanie danych osobowych, można składać do Działu Nauki (Biblioteka poziom -1 Budynek B) do dnia 15 stycznia 2024 roku.

Czytaj więcej...

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl