Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Dowódca Garnizonu Bydgoszcz gen. bryg. Artur Kępczyński oraz p.o. Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku Paweł Warot zaprazają na uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Bydgoszczy 1 marca 2022 roku.

Czytaj więcej...

Solidarni z Ukrainą!

Społeczność Akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy solidaryzując się z pracownikami i studentami, a także wszystkimi obywatelami Ukrainy, chce wyrazić gotowość do udzielenia wsparcia i pomocy, w sytuacji rosyjskiej agresji. Jesteście częścią europejskiej wspólnoty, która opiera się na wzajemnym szacunku. Solidarni z Ukrainą!

Konkurs na pracę dyplomową MF

Ministerstwo Finansów  organizuje Konkurs, którego celem jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką z zakresu budżetu państwa, finansów publicznych oraz instytucji finansowych. Konkurs dedykowany jest studentom ostatnich lat, którym bliski jest  obszar działalności Ministerstwa Finansów.

Czytaj więcej...

Studiuj kierunek Pielęgniarstwo na KPSW

Program studiów, przygotowany wg standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, zapewnia osiągnięcie przez studentów  kierunku PIELĘGNIARSTWO szerokiej i wszechstronnej wiedzy, umiejętności, jak i pełnego przygotowania zawodowego do zatrudnienia we wszystkich obszarach pielęgniarstwa w kraju, jak i zagranicą. Rekrutacja śródroczna na KPSW trwa!

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl