Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Dr Marta Czakowska, dr Michał Czakowski i dr Tomasz Kowalczyk na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego w Sejmie RP...

14 stycznia 2021 roku odbyło się kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zmiany Ordynacji Wyborczej na Ordynację Mieszaną.

Przedstawiciele KPSW  przygotowali wspólną prezentację poświęconą analizie Systemu STV. Więcej informacji na stronach Sejmu:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/dok?OpenAgent&821_20220114

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=821

Czytaj więcej...

Dyplomatorium Abolwentów 2021 - aktualizacja

Rektor oraz Senat Uczelni zapraszają na Dyplomatorium Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, które odbędzie się 22 stycznia 2022 roku o godz. 10.00 w Auditorium Maximum (Budynek A, ul. Toruńska 55  w Bydgoszczy).

Czytaj więcej...

Zmarł profesor dr hab. Mariusz Kulicki

Z głębokim żalem i smutkiem społeczność akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przyjęła wiadomość o tym, że 27 grudnia 2021 r. odszedł od nas wybitny kryminalistyk - Pan Profesor dr hab. Mariusz Kulicki - wykładowca akademicki, sędzia wojskowy, ceniony wychowawca wielu pokoleń prawników i administratywistów naszej uczelni, mistrz i autorytet dla studentów i młodych naukowców.
 

Czytaj więcej...

Sukces roczników KPSW

W dumą informujemy, iż w zaktualizowanym 21 grudnia 2021 r. „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”, prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki roczniki wydawane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy "Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji oraz "Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea" przyznano 40 punktów.

Czytaj więcej...

Życzenia Świąteczne od Rektora i Prezydenta KPSW

Rektor i Prezydent Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej składają całej Społeczności Akademickiej, a w szczególności studentom, wykładowcom, pracownikom i ich rodzinom oraz sympatykom KPSW serdeczne życzenia Bożnarodzeniowe.

Czytaj więcej...

Czas spotkań opłatkowych

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas kiedy zatrzymujemy się w pędzie, by choć na chwilę znaleźć czas dla współpracowników, sympatyków, bliskich. W tym czasie w środowisku akademickim oraz otoczeniu społeczno-gospodarczym organizowane są spotkania opłatkowe, w których uczestniczą reprezentanci KPSW.

Czytaj więcej...

Studia nauczycielskie na KPSW

Masz tytuł licencjata i zastanawiasz się co dalej? Wybierz studia magisterskie w zakresie Edukacja Przedszkolna i wczesnoszkolna – z uprawnieniami nauczycielskimi!

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl