Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

XXXVII Konferencja Toksykologów Sądowych z udziałem profesorów KPSW

28 – 29 września 2021 r. w Zakopanem odbyła się XXXVII Konferencja Toksykologów Sądowych. Tematem przewodnim konferencji jest „Toksykologia sądowa w czasach pandemii”, a jej organizatorem Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii. W konferencji wziął udział prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Instytucjonalnej oraz Kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, który wygłosił referat nt. Pojęcie „szkodliwej dla zdrowia substancji” w rozumieniu art. 165 § 1 pkt 2 k.k. z perspektywy definicji „nowej substancji psychoaktywnej” i „środka zastępczego” w świetle ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj więcej...

Trwa 6. edycja QSNA

Szanowni Państwo,

z wielką radością zawiadamiamy, że niedawno odbyła się Uroczysta Ceremonia Wręczenia Nagród w konkursie Queen Silvia Nursing Award, podczas której Królowa Szwecji Sylwia wręczyła nagrody laureatom z 2019 i 2020 roku: Agnieszce Napieralskiej oraz Radosławowi Romankowi.

Czytaj więcej...

Spotkanie Samorządu Studenckiego KPSW ze starostami

27 września 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie online Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ze starostami poszczególnych kierunków. Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w roku akademickim 2020/2021 oraz plany URSS na rok 2021/2022.

Czytaj więcej...

XI Zjazd Katedr Prawa Karnego z udziałem prof. Czesława Kłaka

23 – 24 września 2021 r. odbył się w formie online XI Zjazd Katedr Prawa Karnego. Jego organizatorem była Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od lat Zjazdy Katedr (i Zakładów) Prawa Karnego obejmują zarówno problematykę prawa karnego materialnego, jak i kryminologiczną.

Czytaj więcej...

Informacja dla studentów pierwszego roku

Szanowne Studentki, szanowni Studenci pierwszego roku, z wielką przyjemnością powiatmy Was w murach naszej Uczelni. Zapraszamy do świętowania z nami tego wyjątkowego dnia jakim jest uroczysta Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2021/22. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji.

Czytaj więcej...

Aktualne problemy prawa karnego Unii Europejskiej – konferencja w INP PAN z udziałem profesorów KPSW

22 września 2021 r. odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy prawa karnego Unii Europejskiej”. Jej organizatorem był Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Prawa Karnego. W konferencji wziął udział prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Instytucjonalnej oraz Kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, który wygłosił referat nt. Wykładnia pojęcia „dużej ilości narkotyków” w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a odpowiedzialność karna z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl