Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Aktualne problemy prawa karnego Unii Europejskiej – konferencja w INP PAN z udziałem profesorów KPSW

22 września 2021 r. odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Aktualne problemy prawa karnego Unii Europejskiej”. Jej organizatorem był Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Prawa Karnego. W konferencji wziął udział prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Instytucjonalnej oraz Kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, który wygłosił referat nt. Wykładnia pojęcia „dużej ilości narkotyków” w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a odpowiedzialność karna z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Czytaj więcej...

Inauguracja II rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej – wykład prof. Czesława Kłaka

21 sierpnia 2021 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja II rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej. Gospodarzem wydarzenia był sędzia Dariusz Pawłyszcze, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, który przedstawił aplikantom zasady i tryb kształcenia w ramach aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, w tym jej założenia programowe.

Czytaj więcej...

Wizyta gości z Litwy

9 września 2021 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z pracownikami Ministerstwa Edukacji Litwy, Narodowej Agencji Oświaty i Litewskiego Centrum Edukacji Niewidomych i Słabowidzących.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl