Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Szukamy zdolnych i ambitnych!

Jeśli Twoja średnia ocen z ostatniego semestru to minimum 4,0, masz na koncie osiągnięcia naukowe lub sportowe, udzielasz się społecznie albo władasz kilkoma językami - jesteś idealnym kandydatem do Studenckiego Nobla 2010. Zgłoś się do konkursu - masz czas do 11 kwietnia 2010.

Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. „Studencki Nobel 2010 - Twoja szansa na sukces" ma za zadanie wskazać grupę utalentowanych studentów uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce - najpierw poprzez etapy regionalne, potem krajowy. Ponadto w tegorocznej edycji równolegle odbędzie się konkurs na najlepszego studenta w danej kategorii (ekonomia, języki obce, medycyna, nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, prawo, sport, sztuka).

Do konkursu może się zgłosić każdy student, który uzyskał średnią minimum 4,0, nie ukończył 26 lat i może się pochwalić różnymi osiągnięciami - naukowymi, sportowymi, artystycznymi czy społecznymi (udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże oraz praca w kołach naukowych, znajomość języków obcych, publikacje naukowe, referaty i wnioski racjonalizatorskie).

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie Formularza Konkursowego, znajdującego się na stronie www.studenckinobel.com, co automatycznie kwalifikuje kandydata i stanowi podstawę do oceny jego osiągnięć na poszczególnych etapach konkursu.

Studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, którzy zdecydują się na udział w konkursie i wyślą formularz wezmą udział w uczelnianym etapie konkursu. Kandydatów oceniac będzie Uczelniana Komisja Konkursowa, która wyłoni jednego reprezentanta KPSW do etapu wojewódzkiego.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl