Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta 2021

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy zaprasza do zgłaszania się kandydatów do Stypendiów Prezydenta dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendiów Prezydenta dla wyróżniających się studentów.

Wnioski o przyznanie stypendiów można składać do dnia 19 stycznia 2020 roku (zgodnie z zapisem w uchwale Nr IX/86/95 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 1 marca 1995 r. o mecenacie nad kulturą i nauką, zmienioną uchwałą Nr XXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r.) w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).
Dodatkowe informacje na temat zasad i trybu przyznania Stypendiów można uzyskać pod nr tel. 52 58 58 282


Szczegóły oraz wnioski do pobrania tutaj.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl