Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Sukces AKP – kolejna dyscyplina naukowa z kategorią B+

Akademia Kujawsko-Pomorska obecnie jest jedyną Uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim, która ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach naukowych: naukach prawych oraz naukach o kulturze i religii. 

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 lutego 2023 r. Akademia Kujawsko-Pomorska otrzymała kolejną kategorię B+ w dyscyplinie nauki o kulturze i religii.
Posiadanie w dwóch dyscyplinach naukowych kategorii naukowych B+  uprawnia naszą Uczelnię do prowadzenia Szkoły Doktorskiej, której celem jest kształcenie doktorantów oraz wspieranie ich w przygotowaniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: nauki prawne i nauki o kulturze i religii. 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl