Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Sukces roczników KPSW

W dumą informujemy, iż w zaktualizowanym 21 grudnia 2021 r. „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych”, prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki roczniki wydawane przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy "Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji oraz "Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea" przyznano 40 punktów.

Jest to wynik pracy funkcjonującego na Uczelni Wydawnictwa oraz Redakcji naukowych czasopism!

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl