Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Święto Uczelni – Wiwat AKADEMIA KUJAWSKO-POMORSKA

Dzień 28 stycznia 2023 roku był dla AKADEMII KUJAWSKO-POMORSKIEJ dniem szczególnym. Tego dnia obchodziliśmy Święto Uczelni. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy po ponad dwóch dekadach funkcjonowania na rynku polskiego szkolnictwa wyższego z uczelni zawodowej zmieniła status na Uczelnię Akademicką. Dzięki temu jako jedyna z uczelni niepublicznych w Bydgoszczy dołączyła do grona szkół akademickich. Od lat jest niekwestionowanym liderem na rynku szkolnictwa wyższego.
 

Zmiana nazwy z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na AKADEMIĘ KUJAWSKO-POMORSKĄ decyzją Rektora dokonana została dnia 24 stycznia 2023 roku. Jest to data nieprzypadkowa, ponieważ właśnie wówczas obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Edukacji.
W ramach Święta Uczelni odbyły się Drzwi Otwarte dla potencjalnych kandydatów na studia. Mogli oni zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, poznać bogatą infrastrukturę, spotkać się z władzami Wydziałów a także przeprowadzić test „Moja kariera”.    
Następnie odbyła się konferencja prasowa, w której wzięły udział Władze Uczelni a także prof. dr hab. Jacek Woźny -  Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 Kolejnym, głównym punkiem obchodów Święta Uczelni była akademia, podczas której odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Kujawsko-Pomorskiej oraz wręczenie dyplomów ostatnim Absolwentom Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
„Mam zaszczyt, jako Rektor, skierować do Państwa, słowo, z okazji wyjątkowego w historii naszej ALMA MATER, wydarzenia.  Po raz pierwszy obchodzimy  Święto Akademii Kujawsko- Pomorskiej, która w związku z otrzymaniem statusu Uczelni akademickiej, z dniem 24 stycznia 2023 r. zmieniła nazwę ze „szkoły wyższej” na „akademię”. (…) Dla naszej społeczności akademickiej, po 23 latach funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, możemy stwierdzić, że osiągnęliśmy wiek dojrzałości akademickiej pretendującej nas do samodzielności naukowej i badawczej” – rozpoczęła swoje wystąpienie JM Rektor prof. AKP, dr Helena Czakowska. JM Rektor przedstawiała zebranym gościom drogę do Akademii jaką odbyła nasza Alma Mater. Odniosła się również do licznych inicjatyw jakie Uczelnia zrealizowała przez ponad dwie dekady. Zaprezentowała także plany rozwoju Uczelni oraz cele jakie jako Uczelnia Akademicka sobie wyznaczyliśmy.
 „Dzisiaj, razem z Państwem, z najbliższymi,  świętujemy wspólny sukces. Historia KPSW określiła naszą teraźniejszość, ale też wyznaczy drogę do przyszłości.  Są z nami dzisiaj absolwenci rocznika, który jako ostatni opuszcza mury Uczelni z dyplomem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Drodzy Absolwenci, na zawsze wpisaliście się w karty naszej historii i wierzę, że nasza Alma Mater i ludzie, których tu spotkaliście, na zawsze pozostaną w Waszej życzliwej pamięci” – JM Rektor zwróciła się do Absolwentów.
 „ (...) niech słowa amerykańskiego pisarza Williama Feathera - posłużą nam za końcowe podsumowanie „Sukces to w dużej mierze kwestia wytrwania, gdy inni rezygnują”. My wytrwaliśmy i dlatego dzisiaj możemy dumnie mówić o sukcesie, wspólnym sukcesie” – tymi słowami JM Rektor zakończyła swoje wystąpienie.
Głos zabrał także Prorektor ds. Nauki prof. AKP, dr hab. Igor Zgoliński oraz Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr inż. Jerzy Kasprzak.
 Po raz pierwszy w historii Uczelni zostały wręczone tytuły Ambasadora Uczelni oraz statuetki „Nauczyciel Przyjazny Studentowi” – był to plebiscyt  zorganizowany przez Samorząd Studencki. Tradycyjnie wręczone zostały także statuetki Absolwenta Wydziału. Wysłuchaliśmy również gratulacji, które złożyli zaproszeni goście. Absolwenci ostatniego roczniki odebrali wyróżnienia oraz dyplomy.
Święto Akademii Kujawsko-Pomorskiej uświetnił występ Chóru kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy im Feliksa Nowowiejskiego pod dyrekcją dr Magdaleny Filipskiej. Były to muzyczne życzenia od Akademii dla Akademii.

 


                                                    
                          

 

Do obejrzenia także nagranie z ŚWIĘTA UCZELNI AKP:

AKADEMIA KUJAWSKO-POMORSKA - YouTube

 

    

 

                            

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl