Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

W świecie problemów osób niepełnosprawnych

Człowiek upośledzony umysłowo osobą (nie)seksualną, rodzicielstwo tworzone dla dziecka niepełnosprawnego, jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin - te oraz wiele innych tematów poruszyli uczestnicy ogólnopolskiego sympozjum na temat form pomocy i terapii dla rodzin osób niepełnosprawnych. Konferencja zorganizowana przez Zakład Pedagogiki Specjalnej KPSW oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bydgoszczy odbyła się 16 października.

Na jakie formy pomocy i wsparcia mogą liczyć rodziny żyjące z osobami niepełnosprawnymi? Z jakimi problemami na co dzień się zmagają? Odpowiedzi na te pytania przedstawiali naukowcy z całego kraju, podczas sympozjum naukowego zatytułowanego "Rodzina osób niepełnosprawnych - formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii". Celem konferencji było przybliżenie i omówienie problematyki rodzin żyjących z osobą niepełnosprawną oraz prezentacja osiągnięć naukowych, badawczych i praktycznych, ośrodków zajmujących się problematyką wynikającą z niepełnosprawności. W ramach tematu sympozjum poruszono zagadnienia: rodzicielstwo tworzone dla dziecka niepełnosprawnego, człowiek upośledzony umysłowo osobą (nie)seksualną, system pomocy i wsparcia - kompleksowość działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, wczesna stymulacja - konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pracy, jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Organizatorzy sympozjum to Zakład Pedagogiki Specjalnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bydgoszczy.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl