Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Szczepienia przeciw COVID - 19

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa otrzymała z MNiSzW informację o możliwości zgłaszania się na szczepienia przeciw COVID - 19 w grupie "0". W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób do 5 stycznia 2021 r. na adres e-mail: kanclerz@kpsw.edu.pl.

Do zgłoszenia należy dołączyć skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych do pobrania (Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez MZ). Oryginał zgody na przetwarzanie danych należy dostarczyć w dniu szczepienia. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu oraz nr PESEL. Do grupy zero zaliczają się również pracownicy uczelni (zarówno prowadzący zajęcia jak i pracownicy administracyjni i techniczni) oraz studenci na kierunkach przygotowujących do zawodu: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach MNiSW i MZ:

https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie--szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/zglos-swoich-pracownikow-z-sektora-ochrony-zdrowia-na-szczepienia-przeciw-covid-19-skorzystaj-z-formularza-on-line

Pozostali nauczyciele akademiccy kierunków niemedycznych będą mogli skorzystać ze szczepień w etapie I, który rozpocznie się od połowy stycznia 2021 r.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl