Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych KPSW

Od 28 do 31 maja 2021 roku na naszej Uczelni odbyły się szkolenia dla nauczycieli akademickich i pracowników funkcyjnych z zakresu podnoszenia świadomości potrzeb i oczekiwań osób z niepełnosprawnością oraz z obowiązujących procedur pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a także zapewnienia im w pełni dostępnych warunków studiowania w KPSW.

Szkolenia odbyły się ramach realizowanego projektu „KPSW dostępna dla OzN” nr POWR.03.05.00-00-A026/20 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas szkolenia nauczyciele akademiccy i pracownicy mieli możliwość nauczyć się rozpoznawać rodzaje niepełnosprawności, poznali potrzeby oraz oczekiwania osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, wielokrotny laureat nagród Lodołamacze, dba o wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnością, nie tylko pod względem dostosowania warunków architektonicznych kampusu Uczelni, ale również poprzez edukacje pracowników i uwrażliwienie Społeczności Akademickiej na powyższe kwestie.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl