Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Twórczość dziecka autystycznego.

19 czerwca na Wydziale Pedagogicznym, KPSW odbyło się sympozjum poświęcone twórczości dziecka autystycznego. Do współorganizacji uczelnia zaprosiła Towarzystwo Autyzmu w Toruniu. Celem sypmozjum była pogłębiona analiza twórczości dzieci autystycznych, wpływ sztuki na funkcjonowanie rodziny dotkniętej problemem autyzmu oraz rola jaką odgrywa ona w życiu osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, studenci oraz rodzice dzieci autystycznych. Sympozjum towarzyszyła wystawa prac dzieci dotkniętych autyzmem.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl