Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0

Z Ministrem prof. A. Bobko o przyszłości uczelni niepublicznych

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w sympozjum pn. „Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0”, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. dr hab. Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Celem sympozjum jest podjęcie debaty na temat przyszłości uczelni niepublicznych w zaprezentowanym podczas obrad Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie projekcie ustawy z dnia 16 września 2017 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas spotkania przedstawiciele uczelni niepublicznych, wraz z Wiceministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dr hab. Aleksandrem Bobko, dyskutować będą nad projektowanym kształtem systemu szkolnictwa niepublicznego oraz nad ewentualnymi postulatami wynikającymi z praktyki funkcjonowania uczelni niepublicznych.


Do udziału w wydarzeniu serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych przedmiotową problematyką, w szczególności rektorów i założycieli uczelni niepublicznych, jak również nauczycieli akademickich.


Sympozjum „Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0” rozpocznie się o godz. 11:30, a jego zakończenie planowane jest na godzinę 16.30.  Rejestracja uczestników czynna będzie od godz. 10.45.


Szczegółowy program spotkania dostępny jest tutaj.
Osoby zainteresowane udziałem w sympozjum proszone są o potwierdzenie udziału w terminie do dnia 19 listopada 2017 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego tutaj*.


Wypełniając formularz, uczestnicy mogą skorzystać z jednej z dwóch opcji:
- udział odpłatny (uwzględniający obiad) – opłata wynosi 90 zł;
- udział bezpłatny (nie uwzględnia obiadu).


W razie wybrania pierwszej z wymienionych opcji, organizatorzy proszą o wskazanie w formularzu zgłoszeniowym danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 

Opłatę należy uiścić do dnia 19 listopada 2017 r. na rachunek bankowy:
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, nr konta 81 1240 3493 1111 0010 1683 2492
Tytuł przelewu: opłata za udział w sympozjum; imię i nazwisko uczestnika.


*Osoby, które wcześniej potwierdziły swoje uczestnictwo w sympozjum, proszone są o zweryfikowanie formy udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.


W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt:
dr Agata Pyrzyńska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego sympozjum
tel.: 661 408 523
e-mail: a.pyrzynska@kpsw.edu.pl

List zapraszający na sympozjum „Uczelnie niepubliczne w perspektywie Ustawy 2.0”

Program sympozjum

Formularz zgłoszeniowy
 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl