Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wielki sukces KPSW w XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej

17 czerwca 2021 r. ogłoszono wyniki XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej. Kierunek „prawo” prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW w Bydgoszczy zajął prestiżowe 3 miejsce wśród wszystkich ocenionych kierunków, prowadzonych przez uczelnie niepubliczne.

W ubiegłym roku w XIV Rankingu Wydziałów Prawa było to 6 miejsce, w ciągu roku uczelnia uzyskała zatem pozycję niekwestionowanego lidera i znalazła się w elitarnym gronie najlepszych uczelni niepublicznych kształcących na kierunku „prawo”, razem z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.


KPSW w Bydgoszczy uczestniczy od 2018 r. w kolejnych edycjach Rankingu. I od początku zyskuje wysokie oceny w poszczególnych kategoriach, w tym dotyczące: kadry, jakości i warunków kształcenia oraz wymogów stawianych studentów i jakości absolwentów. Tegoroczny ranking jest dla nas szczególnie ważny, gdyż pokazuje, jaką ciężką pracę wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat, zdobywając coraz wyższe pozycje rankingowe – podkreśla prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, prorektor ds. rozwoju i współpracy instytucjonalnej KPSW, odpowiedzialny m.in. za rozwój kierunku „prawo”. W 2019 r. było to 5 miejsce, rok później 6, a obecnie 3 – to dowodzi, że wierność tradycji uniwersyteckiej, stawianie na jakość kształcenia, nieustanne mobilizowanie kadry naukowej do rozwoju, poszerzanie współpracy naukowej – w tym o kolejne uniwersytety zagraniczne, a także dbałość o jakość badań naukowych, są najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu – dodaje Profesor. Dzięki temu nasi studenci mogą studiować „prawo” w Bydgoszczy bez żadnych „kompleksów”, mając zajęcia z wybitnymi teoretykami i praktykami prawa, m.in. sędziami Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, członkami licznych zespołów eksperckich, legislatorami, itp., którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a także pokazują właściwe postawy etyczne. W naszej uczelni kształcenie na kierunku „prawo” koncentruje się na przekazaniu studentom rzetelnej, wszechstronnej wiedzy z poszczególnych gałęzi prawa, a jednocześnie na przygotowaniu ich do analizy stanów faktycznych, przy czym kluczowe miejsce zajmuje wykład, zaś ćwiczenia służą nabyciu niezbędnych praktycznych umiejętności z zakresu wykładni prawa, argumentacji prawniczej i oceny faktów. Dzięki temu studenci kończąc kierunek „prawo” przygotowani są zarówno do kontynuowania kariery prawniczej w ramach wybranej aplikacji, jak również do podjęcia zatrudnienia np. w organach administracji rządowej, czy też samorządowej lub w służbach mundurowych – wszędzie tam, gdzie wymagane jest profesjonalne przygotowanie prawnicze. Takie kształcenie jest naszym celem i misją – podkreśla prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl