Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wizyta gości z Litwy

9 września 2021 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z pracownikami Ministerstwa Edukacji Litwy, Narodowej Agencji Oświaty i Litewskiego Centrum Edukacji Niewidomych i Słabowidzących.

Gości przywitała Rektor Uczelni, prof. KPSW dr Helena Czakowska wraz z Prezydentem KPSW  Romanem Czakowskim.

Zespół merytoryczny w składzie: Dyrektor Departamentu Edukacji Troski Specjalnej Ministerstwa Edukacji Pani Grazina Seibokiene, specjalistka Pani Kristina Valantiniene, Dyrektor Departamentu Troski Specjalnej Narodowej Agencji Oświaty Pani Irma Ciziene, specjalistki: Alma Luneckiene, Lina Palacioniene, Audrone Vadakojiene, Dyrektor Centrum Edukacji Niewidomych i Słabowidzących Pani Nerija Moskalioniene, kierownik działu Gintare Sate, specjaliści: Julija Gringenaite, Jurijus Knisevskis, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Roman Juchniewicz, specjalista Agnieska Ragucka, wziął udział w prezentacji wdrożeniowego systemu edukacji włączającej i wspomagania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Magdaleny Buschmann Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Bydgoszczy. O wdrożeniu projektu pilotażowego dla miasta Bydgoszczy opowiedziała Pani Alicja Kruzel Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy.

Dyskusja na temat doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzona była pod przewodnictwem Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW.

Po wizycie na Uczelni odbył się przykładowy przegląd działań pedagogiki włączającej, integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania w bydgoskich placówkach: Przedszkolu Bajkolandia, Szkoła Podstawowa nr 14, Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy nr 3, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niedowidzących i niewidomych. 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl