Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wizyta partnerów z Czech oraz wykład o tożsamości Społeczności Akademickiej

Umiędzynarodowienie jest jednym z głównych priorytetów w działalności Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, dlatego staramy się aby proces ten przebiegał jak najefektywniej. W miniony weekend gościliśmy zagranicznych gości z Republiki Czeskiej - Prof. Petra Kolara oraz Ing. Janę Kolarową z Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego w Pradze w ramach wizyty treningowej programu Erasmus+.

Podczas wizyty nasi goście mieli okazję zapoznać się z pracą wszystkich działów KPSW, a w szczególności Kwestury - Ing. Kolarowa jest Kwestorem w UJAK, dlatego szczególnie wzbogacające były rozmowy na temat efektywnego wykorzystywania funduszy UE zgodnie z zasadami programu Erasmus+, m.in. w celu zwiększenia mobilności studenckich oraz upowszechnienia rezultatów programu. Nasi goście wzięli również udział w spotkaniu z Prorektorem ds. Ekonomicznych i Współpracy Międzynarodowej dr. Dariuszem Czakowskim, Prodziekanem dr. Tomaszem Kalagą oraz Koordynator Erasmus+ Anną Szynkiewicz, podczas którego omawiane były szczegółowe plany dalszej współpracy, a także wspólne plany na poprawienie jakości oraz ilości mobilności w obu placówkach. Prof. Kolar wygłosił również wykład pt. "On the Identity of the Academic Community" (O tożsamości Społeczności Akademickiej), którego mogli wysłuchać studenci KPSW oraz studenci z wymiany w ramach programu Erasmus+.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl