Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Spotkanie dla przyszłych wolontariuszy

Chcesz pomagać innym i włączyć się w promowaną przez naszą uczelnię ideę międzynarodowego wolontariatu w Indiach? Zapraszamy 5 listopada 2009 na spotkania z koordynatorem wolontariatu - ks. Grzegorzem Bochenkiem. Organizujemy je w dwóch miejscach: o godz. 11 przy ul. Piotrowskiego 12 (sala 308) i o 13.15 w budynku przy ul. Toruńskiej (sala 112). Do udziału zachęcamy, nie tylko studentów naszej uczelni, ale wszystkich, którzy czują potrzebę niesienia pomocy innym.

Od dwóch lat w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji, które propaguje m.in. ideę wolontariatu o wymiarze międzynarodowym. W ramach jednej z inicjatyw, w czerwcu 2009 przedstawiciele uczelni i wolontariusze odbyli podróż do Indii, gdzie swoją pracą i zaangażowaniem wspierali Dalitów - grupę społecznie wykluczoną z hinduskiego podziału kastowego. W tym roku akademickim wolontariusze zamierzają kontynuować swój autorski program „Szkoła dla szkoły" - planują ponownie odwiedzić Dalitów, wspierać ich swoją pracą przy budowie szkolnych obiektów.

Zachęcamy wszystkich chętnych - studentów KPSW, innych uczelni oraz tych, którzy czas nauki mają już za sobą - do włączenia się w tę inicjatywę. Zainteresowanych zapraszamy 5 listopada na spotkania, na których przestawimy pokrótce nasze dotychczasowe działania, opowiemy też o planowanych inicjatywach. Wezmą w nich udział, m.in. uczestnicy czerwcowej wyprawy do Indii, wśród nich ks. Grzegorz Bochenek - koordynator międzynarodowego wolontariatu. Na spotkanie informacyjne zapraszamy tych, którzy są zainteresowani wyjazdem do Indii, a także tych, którzy chcieliby się włączyć w organizację wyjazdu i pracy na miejscu.

Więcej na temat naszej wolontariackiej misji na www.wolontariatindie.kpsw.eu Relację z pobytu w Indiach, pióra jego uczestników poczytać można także na blogu - www.wolontariatindie.kpsw.eu/blog.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl