Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Chcesz pomagać, pomyśl o wolontariacie

Bezinteresowna i świadoma praca na rzecz innych - to najkrótsza definicja wolontariatu. Jeśli taka idea jest bliska także Tobie, organizowany przez KPSW międzynarodowy wolontariat w Indiach, może się okazać pomysłem na Twoje życie.

Od dwóch lat w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej funkcjonuje Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji, które propaguje m.in. ideę wolontariatu o wymiarze międzynarodowym. W ramach jednej z inicjatyw przedstawiciele uczelni i wolontariusze odbyli w czerwcu wraz z ojcem jezuitą Grzegorzem Bochenkiem podróż do Indii, gdzie swoją pracą i zaangażowaniem wspierali Dalitów - grupę „nietykalnych", która w kastowym społeczeństwie indyjskim egzystuje poza jego marginesem.

Relację z pobytu pióra jego uczestników i efekty ich pracy dostępne są na stronie bloga - http://wolontariatindie.kpsw.eu/blog. Wkrótce na uczelni zostanie także przygotowany cykl imprez podsumowujących wolontariacki projekt „Studenci dla Indii"- zaprezentujemy film i zdjęcia, nie zabraknie też ekscytujących rozmów z uczestnikami i wielu innych atrakcji.

W przyszłym roku akademickim wolontariusze zamierzają kontynuować swój autorski program „Szkoła dla szkoły" - planują ponownie odwiedzić Dalitów, wspierać ich swoją pracą przy budowie szkolnych obiektów. Poprowadzą również zajęcia z dziećmi i podzielą się darem serca ze wszystkimi potrzebującymi.

Do udziału w tej wyjątkowo cennej inicjatywie zapraszamy studentów KPSW oraz innych uczelni, a także wszystkie osoby, które czują potrzebę niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Na zgłoszenia zainteresowanych, którzy w różny sposób chcieliby się włączyć w ideę międzynarodowego wolontariatu, czekamy pod adresem wolontariat@kpsw.eu. Zapraszamy tych, którzy są zainteresowani wyjazdem do Indii, a także tych, którzy chcieliby się włączyć w organizację wyjazdu i pracy na miejscu. Przewidziana jest m.in. publikacja kalendarzy - plon czerwcowej podróży do Indii, z której dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na pomoc dla Indii. Otwarci jesteśmy też na różnego rodzaju propozycje.

W e-mailu, oprócz danych kontaktowych prosimy o napisanie kilku słów o sobie oraz krótkie uzasadnienie, dlaczego jestem zainteresowana/y międzynarodowym wolontariatem. Odpowiemy na każde zgłoszenie i zaprosimy na indywidualne spotkanie.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl