Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Współpraca w ramach programu Erasmus+

Kolejną częścią wizyty było spotkanie pracowników KPSW z pracownikami Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego w Pradze poświęcone dyskusji na temat funkcjonowania uczelni w czasie pandemii.

Wspólne spostrzeżenia dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa studentów oraz wymiany informacji na temat zdalnych metod nauczania na obu Uczelniach, jak i prognoz na nowy rok akademicki.
Z obu stron padły deklaracje rozszerzenia współpracy na polu naukowym dotyczącym konferencji oraz publikacji naukowych i kontynuacja współpracy w kolejnej edycji programu Erasmus 2021-2027.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl