Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wybory do Samorządu Studenckiego KPSW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do zgłaszania swoich kandydatur do Samorządu Studenckiego KPSW, które należy zgłaszać najpóźniej do 16 października 2020 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: wyborysamorzad@kpsw.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uczelni.

W przesłanym zgłoszeniu kandydata prosimy o przesłanie:

- imienia i nazwiska, kierunku studiów, krótkiej charakterystyki swojej kandydatury (zainteresowań,hobby itp.).

Listy kandydatów zostaną wywieszone w gablocie  Samorządu Studenckiego KPSW (przy ul. Toruńskiej 55-57, budynek A  2 piętro) na dzień przed pierwszym terminem wyborów oraz na stronie Uczelni w zakładce Student -> Samorząd Studencki.

Uczelniana Komisja Wyborcza

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl