Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ks. dr hab. Marian Włosiński o Papieżu Nadziei

„Etyczne wartości przesłania Jana Pawła II - Papieża Nadziei" - taki tytuł nosił wykład, który 18 listopada wygłosił w naszej uczelni ksiądz dr hab. Marian Włosiński, prof. WSHE we Włocławku.

Ksiądz dr hab. Marian Włosiński to znany w środowisku oświatowym wybitny humanista, etyk, pedagog, pracownik Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie doktoryzował się w 1980 roku. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w 2007 r. na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Przez ostatnie lata pełnił szereg ważnych funkcji, był m.in.: diecezjalnym duszpasterzem młodzieży akademickiej i nauczycieli, członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku, Prorektorem ds. nauki i rozwoju PWSZ we Włocławku.

Priorytetowymi zagadnieniami w działalności naukowej ks. dr. hab. Mariana Włosińskiego są: pedagogiczny i etyczny wymiar społecznej odpowiedzialności w tworzeniu europejskiej kultury, problematyka integracji europejskiej z uwzględnieniem wartości etycznych, zjawisko patologii społecznej w strukturach międzynarodowych i plany resocjalizacji oraz diada i jedność między kulturą a religią człowieka w ujęciu Syracha.

W czerwcu 2009 roku ks. dr hab. Marian Włosiński otrzymał wyjątkowe wyróżnienie - dyplom Konfraterni paulińskiej. To nieformalne stowarzyszenie przyjaciół Zakonu Paulinów, które sięga swymi początkami połowy XIV wieku. Nie stanowiła ona prawnej organizacji, ale była to duchowa łączność Zakonu z uprzywilejowanym gronem swoich dobrodziejów. Dzięki tej wspólnocie z osobami duchownymi i świeckimi, paulini mogli lepiej realizować swoje posłannictwo w Kościele. Konfratrzy stawali się współuczestnikami wszelkich dóbr duchowych Zakonu zarówno za życia jak i po śmierci. Wśród konfratrów znaleźli się, m.in.: król Kazimierz Jagiellończyk, książe Jerzy Lubomirski, Jan Długosz, kompozytor prof. Józef Elsner, Henryk Sienkiewicz, Ignacy Kraszewski, Władysław Reymont, kardynał Stefan Wyszyński, kard. Franciszek Macharski

Ksiądz dr hab. Marian Włosiński jest także autorem wielu publikacji, a są wśród nich: „W posłudze polskiej edukacji", „Etyczna antropologia społeczna wobec nowych wyzwań polskich i europejskich", „Żyć w prawdzie i z godnością", „Ojciec Święty Jan Paweł II - nauczyciel świata i papież praw człowieka" , „Etyczne wartości Księgi Syracha", „Świat wartości".

Fot. www.wshe.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl