Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wykładowcy KPSW członkami Komisji Dyscyplinarnej przy MEiN

Minister Edukacji i Nauki 12 stycznia 2021r. powołał 46 członków komisji dyscyplinarnej przy ministrze do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na nową kadencję, w gronie których znalazła się Prorektor ds. Nauki prof. KPSW dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska oraz dr Marta Czakowska z Wydziału Nauk Prawnych, Społecznych i Humanstycznych.

Do obowiązków członków komisji dyscyplinarnej należy prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich za przewinienia dyscyplinarne stanowiące czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.

Lista członków komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, kadencja 2021-2024

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl