Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

XI Zjazd Katedr Prawa Karnego z udziałem prof. Czesława Kłaka

23 – 24 września 2021 r. odbył się w formie online XI Zjazd Katedr Prawa Karnego. Jego organizatorem była Katedra Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od lat Zjazdy Katedr (i Zakładów) Prawa Karnego obejmują zarówno problematykę prawa karnego materialnego, jak i kryminologiczną.

Osobno odbywają się Zjazdy Katedr Postępowania Karnego.
Z reguły Zjazdy Katedr Prawa Karnego odbywają się co dwa lata. Ze względu na sytuację epidemiczną w 2020 r. Zjazd Katedr Prawa Karnego nie odbył się.
W obradach XI Zjazdu Katedr Prawa Karnego oraz w zebraniu Kierowników Katedr wziął udział prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.
Podczas zebrania Kierowników Katedr Prawa Karnego ustalono, że kolejny Zjazd odbędzie się za dwa lata (w 2023 r.) w Toruniu. Ustalono także, że stworzona zostanie baza tematów rozpraw doktorskich, przygotowywanych we wszystkich ośrodkach naukowych, z zakresu prawa karnego, celem uniknięcia powielania tematów prac i zakresu prowadzonych badań.
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl