Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zmiana w uchwałach Rady Miasta Bydgoszczy

Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą nr XXXI/727/20 z 25 listopada 2020r., zmieniającą uchwałę o mecenacie Miasta nad kulturą i nauką, ustanowiła dwie Nagrody Naukowe Prezydenta Miasta.

Nagrody przyznawane będą w dziedzinach:
- nauki humanistyczne, społeczne i sztuki,
- nauki ścisłe, medyczne i nauki o zdrowiu.

Uchwała zmieniła wprowadziła również zapis określający maksymalną wysokość Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta.

 

Uchwała nr XXXI/727/20 Rady Miasta Bydgoszczy z 25 listopada 2020r.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl